آیا فردی که مقیم کانادا نیست می تواند وام مسکن بگیرد؟

به طور معمول یک فرد خارجی می تواند برای خرید مسکن تا 65 درصد بهای مسکن را وام بگیرد. از آنجا که وام مسکن در ازای گرو گذاشتن مسکن نزد وام دهنده صادر می شود خیلی از بانک ها در صورتی که حداقل 35 درصد بهای مسکن توسط مشتری پرداخت شود از پرداخت الباقی به صورت وام ابا ندارند.

وام مسکن یا  mortgage وامی است که برای خرید خانه به فرد اعطاء می شود . به مقدار وام اصطلاحا   principal گفته می شود .  interest نرخ بهره ی بانکی وام است که به مدت زمان بازپرداخت آن بستگی دارد. دوره ی باز پرداخت اصطلاحاً amortization period  نامیده می شود و اغلب بین 15 تا 30 سال است .در شرایطی که شخص برای خرید خانه، بیش از 20 درصد قیمت خرید را به عنوان پیش پرداخت بپردازد، از وام مسكن “مرسوم” بهره‌ مند می شود.
در این صورت، نیازی به خرید بیمه CMHC یا G.E وجود ندارد. اما برخی‌ از بانک ‌ها ممکن است به دلایلی، شخص را ملزم به خرید این نوع از بیمه نمایند. در چنین شرایطی، اخذ وام مسكن از بانك هایی كه الزام به خرید بیمه وجود ندارد، پیشنهاد می شود.
وام ‌های مسكن، برای پیش‌پرداخت هایی کمتر از 20 درصد (HIGH-RATIO)
در شرایطی که شخص قادر به پرداخت 10 تا 20 درصد قیمت خرید خانه باشد، باید از این نوع وام مسكن استفاده نماید.
این نوع از وام ‌ها، باید توسط یکی‌ از ۲ شركت بیمه گر وام مسكن CMHC یا G.E بیمه شوند. اگر این شرکت ‌های بیمه گر حاضر به بیمه کردن شخص و ملک نباشند، تقریبا گرفتن وام مسكن غیر ممکن می شود. این حق بیمه، تنها یک بر به شخص تعلق می‌گیرد که می‌تواند آن را به طور یکجا در ابتدا پرداخت کرده و یا به صورت اقساطی، ماهیانه پرداخت نماید.
وام ‌های باز (OPEN MORTGAGES)
وام مسكن “باز” به شخص این امکان را می دهد که بخشی یا کل مبلغ وام را در زمان دلخواه بدون جریمه (penalties) پرداخت نماید.
این نوع از وام ‌ها، معمولا دارای ترم ‌های کوتاه ۶ ماهه یا یک ساله می باشند. بدیهی‌ بوده، نرخ بهره در این گونه از وام ‌ها از وام ‌های مشابه “بسته” بالاتر می ‌باشد.
وام ‌های بسته (CLOSED MORTGAGES)
در این نوع از وام ها، شخص قادر به پرداخت کل مبلغ وام و یا درصدی غیر از آنچه که در قرارداد اولیه ذکر شده است، نمی باشد. این بدین معنی‌ است که در ابتدای قرارداد و برای کل ترم، بانک تعیین می‌کند که به طور مثال تنها می‌توانpre-payment 15 درصد مبلغ ماهانه را زیاد کرد و یا تنها تا سقف 15 درصد می ‌توان یکجا از کل مبلغ وام را بدون جریمه پرداخت نمود.
در شرایطی که شخص بخواهد پیش از پایان ترم، خانه خود را فروخته یا قرار خود را با بانک به هم زند، باید جریمه پرداخت کند که معمولا شامل ۳ ماه پرداخت سود می شود.
وام با بهره ثابت (FIXED)
این نوع از وام ‌ها، در طول دوران چند ساله آن وام که به آن ترم (TERM) گفته می شود، نرخ بهره ثابتی خواهند داشت.
بنابراین اگر در این دوران، نرخ بهره بالا یا پایین رود، نرخ این نوع از وام‌ ثابت می ماند. حال این نرخ می تواند با ترم “باز” (OPEN) یا “بسته” (CLOSED) همراه شود.
اگر شما وامی با نرخ بهره ثابت و ترم “بسته” داشته باشید، بدین معنی‌ است که اگر شما پیش از پایان ترم، قصد شکستن وام خود را داشته باشید، باید به بانک جریمه پرداخت کنید و یا تا اتمام طول ترم وام صبر کنید و اگر وام شما با ترم “باز” باشد، در صورت شکستن وام، نیازی به پرداخت جریمه نخواهد بود.
وام با بهره متغیر (VARIABLE)
در این نوع از وام، نرخ بهره با بالا و پایین رفتن نرخ بهره بانک کانادا (PRIME) تغییر خواهد کرد. نرخ ‌های متغیر هم می توانند با ترم “باز” یا “بسته” همراه شوند.
وام با بهره متغیر تا سقف (CAPPED VARIABLE)
این نوع از وام به شما امکان می دهد که در كنار استفاده از مزایای وام با بهره متغیر، در صورت بالا رفتن نرخ PRIME، نرخ بهره وام شما تا حد مشخصی‌ که از پیش تعیین شده است، بالا رود.
بدیهی‌ بوده، در صورتی‌ که برای “وام با بهره متغیر تا سقف” اقدام شود، نرخ بهره به پایینی نرخ بهره متغیر نخواهد رسید.